CJ厂的表怎么样,CJ精仿表,CJ复刻手表在哪里购买?

CJ出品,卡地亚RONDE DE CARTIER W6701010,出厂标配美洲鳄鱼皮 42mm表径,烤蓝钢针,搭载超薄

9

junkangpx 发布于 2020-02-04

CJ出品,卡地亚RONDE DE CARTIER W6701010,出厂标配美洲鳄鱼皮!42mm表径,烤蓝钢针,搭载超薄 CJ出品,卡地亚RONDE DE CARTIER W6701010,出厂标配美洲鳄鱼皮!42mm表径,烤蓝钢针,搭载超薄2892机芯,正品一样的厚度尺寸,商务...

阅读(133)赞 (0)